Wymiana dysku w dekoderze TV

Autor: BitBlog.pl

Kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze telewizje kablowe w Polsce, do nagrywania programów telewizyjnych można było wykorzystać magnetowid. W roku 1999 zaprezentowano urządzenie DVR (ang. Digital Video Recorder), służące do nagrywania programów telewizyjnych w formie cyfrowej, na dysk twardy a także na płytę DVD. Urządzenie to stało się następcą magnetowidu. W późniejszym czasie zaczęto określać je jako PVR (ang. Personal Video Recorder). Kolejnym krokiem była integracja tych urządzeń z dekoderami telewizji kablowych, czego owocem jest dzisiaj urządzenie o nazwie dekoder PVR.
Tagi: wymiana dysku w dekoderze TV

Historia Maszyn Liczących

Autor: BitBlog.pl

Pierwszą lampę elektronową zbudował w roku 1904 John Ambrose Fleming – była to dioda. Pierwszą lampę wzmacniającą triodę opracował w cztery lata później Lee De Forest. W Polsce produkcję pierwszych lamp (triod) rozpoczęła warszawska firma Radjopol 1 grudnia 1921 r. Użyta w Colossus.
Tagi: pierwszy komputer, maszyna licząca, John von Neumann
2018
2019